- Internet Explorer

 

, , , , , , ,

 

 
 WORD EXCEL

...

//
- !!!
      

 

  


powered by FreeFind

Adobe Creative Suite Premium

Corel Corporation

 

Лиофилизация вакуумно сублимационно сушене
(Lyophilization, freeze-drying)

Сублимация е процес, при който едно вещество преминава от твърдо в газообразно състояние без да се топи.

Извличането на влагата от влаго съдържащите материали посредством сублимация се нарича сублимационно сушене.

В сублимационните уредби и инсталации интензивността на процеса се увеличава чрез понижаване на налягането около материала.

Лиофилизация е процес на вакуумно сублимационно сушене, при който материалът се замразява предварително с определена скорост до температура на пълно втвърдяване и протича в условията на определен вакуум.

Лиофилизация намира широко приложение както в лабораторни така и в промишлени мащаби в областта на:

 • медицината: при консервиране на съставки на кръвта и кръвозаместителите

 • биологията: при консервиране на микробни култури, хормонални и ензимни препарати и др.

 • фармацевтиката: при производството на антибиотици и други термолабилни материали.

 • хранителната промишленост и др.

Лиофилизация е най-добрият метод за качествено консервиране на редица хранителни продукти. Предимствата му пред другите методи на консервиране са следните:

 • микроструктурата и физикохимичните свойства на материала се запазват в максимална степен.

 • веществата, изсушени посредством сублимация, възстановяват първоначалния си обем лесно и бързо /до 10 мин./, като поглъщат отнетата им влага чрез рехидратация.

 • запазват се цветът и ароматът им, както и съдържанието на летливи компоненти.

 • отпада необходимостта от хладилно съхраняване. В специална опаковка те могат да се съхраняват в продължение на 5 и повече години.

 • значително намалява масата на продуктите.

 • крайният лиофилизиран продукт най-често е в прахообразно състояние и е удобен за смесване с други компоненти и евентуално гранулиране и таблетиране.

В пчеларството лиофилизация отдавна се прилага за сушене предимно на пчелно млечице и пчелен прашец, които се използват при производството на хранителни добавки и други биологично активни продукти.

Още за сублимация

Терминът сублимация се използва във:

 • физиката

 • психологията

 • отпечатването

Под сублимация във физиката се разбира преходът на едно твърдо тяло в газ без преминаване в течна фаза.

Сублимация в психологията означава трансформация на емоции

При отпечатването с термина сублимация се определя прехвърлянето на картина върху синтетична материя чрез прилагане на топлина

http://en.wikipedia.org/wiki/Sublimation

 вакуумно-сублимационная сушка

http://poxod.ru/material/pitanie/p_pitanie_chtotakoesublimaciia_a.html

В днешно време лиофилизация (сублимация) представлява най-съвършенният метод на консервиране. Лиофилизация (сублимация) позволява да се съхранят високите вкусови качества и хранителната ценност на хранителните продукти продължително време (до 5 години) при температури от -50 до +50 градуса.

При производството на хранителните продукти лиофилизация (сублимация) представлява технология на отделяне на влагата от пресните продукти чрез вакуум, което позволява на практика напълно (до 95%) да се съхранят в тях хранителните вещества, витамините, микроелементите, даже първоначалната форма, естествен аромат, вкус, цвят. Лиофилизация (сублимация) на продуктите изключва използването на ароматизатори, оцветители, консерванти. Едно от най-важните достойнства на лиофилизация (сублимация) е малкото деформиране на изходния продукт, което позволява да се избегне неговото разрушаване и да се възстанови първоначалната структура на порестите лиофилизирани продукти при оводняване.

Чрез лиофилизация (сублимация) отлично се консервират плодове, зеленчуци, млечни изделия, месо, риба, супи, каши, гъби, подправки, пчелно млечице. Продуктите на лиофилизация (сублимация) имат най-широко приложение за използване както в качеството си на готови продукти за бързо приготвяне, така и в качеството си на полуфабрикати за по-нататъшна промишлена преработка (в сладкарството, производството на хранителни концентрати, месната, млечната промишленост, парфюмерията, пчеларството и др. отрасли).

Технологията на лиофилизация (сублимация) включва два основни етапа: замразяване и сушене. По време на вакуумно-сублимационното сушене от продукта се отстранява влагата чрез изпаряване на леда. При навлажняване лиофилизираните продукти бързо се връщат към първоначалното си състояние. Високото качество и биологичната пълноценност на лиофилизираните продукти се обяснява с това, че на лиофилизация (вакуумна сублимация) могат да се подложат само свежи (пресни) продукти. Не свежите продукти не издържат на лиофилизация (сублимация). Например съхраняването на ягоди преди обработка не трябва да превишава 8 часа от момента на брането им, за кайсиите този срок е 12 часа, за прасковите - 24 часа.

Консервирането чрез лиофилизация (сублимационно сушене) не изисква прилагането на химически и др. ароматизатори, консерванти, стабилизатори и др. добавъчни вещества, което е голямо преимущество. Този факт е забележителен с това, че лиофилизираните (сублимираните) продукти са абсолютно пригодени за детско и диетично и здравословно хранене.

Теглото на лиофилизираните (сублимираните) продукти е 1/5 до 1/10 от първоначалната маса. Ниското тегло на лиофилизираните (сублимираните) продукти е изключително важно обстоятелство за съществено съкращаване на разходите при транспортиране на продуктите.

Лиофилизираните (сублимираните) продукти се опаковат в метализирани трислойни пакети, пълни с азот.

Страницата е публикувана на 07.11.2005 г.

 


4.0010 .
10.00 .


100 g - 5 .
500 g - 20 ,

 


25 ml 30% - 3,50

-
0.800 . - 8 .

-
0.950 . - 9 .

032624753
0888456121
0888370219

-

GOOGLE " " http://abiconic.dir.bg/bees/magazini.htm 


. 74,

365 . 2010 .

" " . " 73

. "" 25
/ /

. " " 119

. " . " 51
/ /


"" :

. " " 59
. "" 37

, .

 


: 19.05.2012 . 22:10:17

ICQ 256933797, mIRC #bees, 032624753, 0888456121